SLS polyamid

SLS polyamid

SLS polyamid

 

SLS polyamid /Selective Laser Sintering/ je druh 3D tlače, kde modely vznikajú na základe práškového meteriálu. Tento materiál je spekaný laserom do jednotlivých celkov. Tak dokážeme tvoriť 3D modely aj bez podpier. Vytvoríme tak funkčné prototypy s pohyblivými dielmi aj vnútri modelu. Modely sú pomerne pevné, ale v porovnaní s technológiou FDM sú krehkejšie. Povrch je jemne zrnitý, dá sa však dobrúsiť.

<

K objednaniu modelu postačí poslať súbor vo formáte .STL a pokiaľ je správne pripravený a bez chýb, vieme vypracovať cenovú ponuku. K nej dodávame informáciu ohľadom doby dodania. Je potrebné počítať s tým, že sa dajú nastaviť rôzne parametre 3D tlače a tým ovplyvniť cenu a čas dodania.

 

OBJEDNAŤ

 

SLS polyamid technológia a jej popis

 

Správne pripravené vyexportované dáta sa pomocou obslužného softwaru 3D tlačiarní pregenerujú do kódov, ktoré určujú samotnú 3D tlač. My Váš model nastavíme tak, aby optimálne spĺňal požadované podmienky na použitie. Od parametrov ako je jemnosť horizontálnej vrstvy, pevnosť perimetrov stien, či percentuálnu výplň škrupiny.

Dôležité je poznať kvalitu výstupov pred objednaním. Odporúčame pozrieť si galériu, kde je vidieť jednotlivé horizontálne vrstvy. Teda samotný výstup z 3D tlačiarne nemôžeme porovnávať s výstupom zo vstrekovacej formy. Pre dokonalý povrch je potrebné doobjednať následné spracovanie – post-processing.