O nás - 3D tlačiarne, 3D tlač, 3d technológie

O nás

O nás – Ponúkame komplexné služby pre firmy, jednotlivcov, školy, univerzity, výskumné ústavy a štátnu správu. Naša ponuka softvéru, hardvéru, kurzov a školení z oblasti stavebníctva, strojárstva, architektúry, dizajnu, grafiky a multimédií je momentálne jedna z najväčších na Slovensku. Preto sme posunuli naše portfólio aj do oblasti vytvárania 3D modelov. Vieme Vám pripraviť 3D model do elektronickej podoby a následne pripraviť 3D TLAČ

Sme distribútorom 3D tlačiarní od spoločností 3D Systems, Zortrax. Poskytujeme podporu a predaj pre profesionálne zariadenia od firmy STRATASYS. Ponúkame služby spojené s 3D tlačou, ako poradenstvo pri výbere tlačiarní a vhodného materiálu. Môžete využiť aj naše služby, kde Vám vytlačíme požadované modely.

Ponúkané služby sa líšia od konkurencie svojou komplexnosťou, ktorá vychádza z dlhodobých skúseností a pôsobenia na trhu samotných zakladateľov, ako aj ostatných zamestnancov spoločnosti. Firma sa nesústredí len na jednotlivé úkony ako napr. predaj softvéru a pod., ale poskytuje komplexnú starostlivosť zastrešujúcu viaceré stupne. Táto má za následok zlepšenie pracovných procesov u klienta a tým aj vyššiu efektivitu jeho práce a následné zvýšenie produktivity.

V našom portfóliu nájdete softvérové riešenia renomovaných spoločností ako sú Adobe, Autodesk, Corel, Google, Graphisoft, Greenworks, Luxology, Maxon, Maxwell, Pixologic, McNeel, Cebas, Chaosgroup, a ďalších a zároveň aj hardwerovú podporu Wacom, 3Dconnection a spomínaných 3D TLAČIARNÍ.

Tešíme sa na Vás!

Vaša Academy X

 
 

Referencie:

Komerčný sektor:

jancina
Slovak Telekom, a. s.(www.slovaktelekom.sk) Jančina architekti(www.jancina.sk)
image_thumb
J&T Financial Group(www.jtfg.com) Slovenská akadémia vied(www.sav.sk)
metrostav doka
Metrostav SK a.s.(www.metrostav.sk) Doka odborníci na debnenie(www.doka.com)
download
DOPRAVOPROJEKT, a.s.(www.dopravoprojekt.sk) Grafobal, akciová spoločnosť(www.grafobal.sk)
Lutz Precision, K.S.(www.lutz-precision.com) HANIL E-HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA(www.hanil.sk)
parkett
Arch.Design Slovakia, s.r.o.(www.archdesign.eu) PARKETT PLUS, spol. s r. o.(www.parkettplus.sk)
proma
PROMA, s.r.o.(www.proma.sk) PRODOM spol. s r.o.(www.prodom.sk)
proma
MP Interier(www.mpinterier.sk) Awoz(www.awoz.sk)
proma
Aup Media(a-atc.sk) Rentstav(www.rentstav.sk)
proma
HRD Architekti(www.hedarchitekti.sk) Sinar(www.sinar.sk)

Školský sektor:

Slovenská technická univerzita v Bratislave(www.stuba.sk) Vysoká škola medzinárodných a verejných vzťahov Praha(www.vip-vs.sk)
Trnavská univerzita v Trnave
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre(cms.uniag.sk) Trnavská univerzita v Trnave(www.truni.sk)
Vysoká škola múzických umení v Bratislave(www.vsmu.sk) Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach(www.upjs.sk)
Technická univerzita vo Zvolene(www.tuzvo.sk/) Súkromná stredná umeleckú Škola dizajnu(www.skoladesignu.sk)
Stredná odborná škola,Stará Turá
SÚKROMNÁ STREDNÁ UMELECKÁ ŠKOLA ANIMOVANEJ TVORBY(www.uat.sk) Stredná odborná škola,Stará Turá(www.sosst.sk/zsse/)
Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera č.5
Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera č.5(www.adlerka.sk) Vzdelávacia inštitúcia ALFA Education(www.alfaedu.sk)
Stredná odborná škola obchodu a služieb Topoľčany(www.sosoasto.sk) Stredná odborná škola automobilová Trnava(www.sosatt.sk)
Stredná odborná škola Zlaté Moravce(www.soszm.sk) Súkromná základná umelecká škola Bratislava(www.suzus.szm.com)
ZŠ Kežmarská 28 Košice(www.zskezmarsa28.sk) ZŠ Jelenia 16 Bratislava(www.zsjeleniaba.edu.sk)
Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva(www.zsssvba.sk) Súkromné centrum voľného času Ptičie(www.scvcpticie.eu)

Cirkevný sektor:

Univerzitné Pastoračné Centrum sv. Jozefa Freinademetza(www.upc.uniba.sk)