Frézovanie

Frézovanie s chladiacou emulziou. Pri frézovaní ide o mechanické obrábanie materiálu frézami na frézovačke. Je to spôsob mechanického trieskového obrábania, ktorého hlavný rezný pohyb je rotačný pohyb frézy a nositeľom posuvu je obrobok (obrábaný alebo už obrobený predmet).

url

Na čo je určený

Je určený prevažne na opracovanie rovinných a obrábanie tvarových plôch. Pri tomto procese hlavný rezný pohyb vykonáva nástroj (fréza) a obrobok vykonáva pohyb do rezu. Prierez triesky sa pri tom mení v dôsledku cykloidnej trajektórie rezného pohybu nástroja, čím sa mení hodnota reznej sily na reznej hrane. Výsledná rezná sila závisí od počtu zubov a ich okamžitej polohe.

Ide o postupné odoberanie materiálu viacklinovým nástrojom vo forme triesky, hlavným otáčavým pohybom, ktorý koná nástroj: posuv koná obrobok alebo nástroj spravidla v smere kolmom k osi nástroja.

Typy frézovania

 • Valcové frézovanie: Rezné kliny sú rozložené len po valcovom povrchu frézy. Os otáčania nástroja je rovnobežná s obrábanou plochou. Patrí sem i delenie frézovaním.
  Delí sa ďalej na:
 • Súbežné frézovanie: otáčanie frézy (hlavný rezný pohyb) je totožné so smerom posuvu.
 • Protibežné frézovanie: otáčanie frézy (hlavný rezný pohyb) je opačné oproti smeru posuvu.
  Súbežné frézovanie
  Protibežné frézovanie
 • Symetrické frézovanie – os otáčania frézy je kolmá na os posuvu.
 • Nesymetrické frézovanie – os otáčania frézy zviera s osou posuvu iný uhol ako 90°.
 • Čelné frézovanie. Rezné hrany sú rozložené na čele nástroja, čiže na ploche kolmej na os frézy. Os otáčania frézy je kolmá na obrobenú plochu.
 • Kombinované. Rezné kliny sú rozložené aj na čele aj na obvode frézy.

Pomocou frézy Vám vytvoríme 3D modely na mieru. Prípadne ich samotné časti. Takto dokážeme upraviť rozne materiály od pevných kovov po mäkké polystirény. Ak máte záujem, preveríme vhodnosť materiálu, ktorý si prípadne sa mi dodáte. Ďalšie materiály máme skladom a sú dostupné pre túto technológiu. Všetky tieto materiály sú dostupné u nás v sklade. Prípadne ich vieme zabezpečiť obrat priamo od výrobcu.

Radi Vám prirpavíme cenovu ponuku na 3D tlač Vášho modelu. Viac informácií na požiadanie.

Vaša Academy X