Čo je 3D tlač?

Čo je 3D tlač: Aj Vy ste sa zamýšlali nad definíciou či charakteristou 3D tlače? Zaujíva Vás, v ktorých odvetiach by 3D tlač našla svoje uplatnenie? Nasledujúci článok prináša niekoľko odpovedí.

3D tlač je forma aditívnej výrobnej technológie, pri ktorej dochádza k vrstveniu materiálu a vzniku finálneho a realistického 3D modelu.

3D tlač našla svoje uplatnenie v architektúre, medicíne, vzdelávaní, vede a výskume, marketingu či umení. Viac o využití 3D tlače v konkrétnom odbore sa dočítate  v jednotlivých článkoch.

Čo je 3D tlač

Ako pracuje 3D tlačiareň?

3D tlačiarne ako také môžeme rozdeliť do niekoľkých základných kategórií podľa použitia technológie.

Tlačiareň s nanášaním taveného materiálu tryskou

Pri tomto type tlačiarne dochádza k zahrievaniu materiálu v tlačovej hlave až do polotekutého stavu. Následne sa materiál vytláča na tlačiacu plochu. Materiál tuhne chladnutím. Po stuhnutí sa môže nanášať nová vrstva. Celý cyklus nanášania vrstiev môžeme zhrnúť do nasledujúcich krokov:

  • Plnenie zásobníka materiálom
  • Skvapalňovanie
  • Natlakovanie trysky
  • Nanášanie vrstvy
  • Tuhnutie materiálu

Tieto kroky sa niekoľkokrát opakujú až konečnou fázou je odstránenie podpornej štruktúry.

Takáto tlačiareň pracuje cez FUSED DEPOSITION MODELING technológiu, ktorej princípom je práve nanášanie nataveného materiálu tryskou. Materiál je zvyčajne ABS polymér vo forme vlákna. ABS polymér je mechanicky pevný a trvácny.

Tlačiarne, ktoré spracuvávajú  práškový materiál PBF

Pri tomto type tlačiarne dochádza k naneseniu vrstvy prášku, ktorý laser zapečie do pevnej štruktúry. Následne sa nanesie nová vrstva prášku a celý postup sa zopakuje. Po ukončení tlače sa celý model očistí od prášku.

Tlačiarne, ktoré laminujú

Jedná sa o vzájomné ukladnie vrstiev materiálu na seba a ich tepelné spracovanie. Laminovanie funguje na nasledujúcom princípe. Najskôr dôjde k doplneniu zásobníka a nastaveniu prvej vrstvy. Potom dochádza k laminovaniu zahrievaným valčekom a proces pokračuje vyrezávaním laserovým systémom. Posunom  platformy nižšie dôjde k nastaveniu novej vrstvy. Po ukončení laminovania je potrebné odstránenie odpadu.

Pozrite si ponuku 3D tlačiarní na našej stránke.

O programoch pre 3D tlač sa viac dočítate tu, alebo na stránkach Academy X.