Máte záujem zhmotniť svoje predstavy do 3D? Máme pre Vás pripravenú 3D tlač. Zákazková 3D tlač na základe Vášho objednania. Vytlačíme pre Vás 3D model na našich 3D tlačiarňach.

Na 3D tlač používame technológiu Rapid Prototyping. Vytváranie 3D modelu pomocou 3D tlače na základe čítania 3D dát z 3D gafických softwarov.

Tlačte rýchlo, kvalitne, jednoducho.

3D tlač

Na 3D tlač používame technológiu Rapid Prototyping. Vytváranie 3D modelu pomocou 3D tlače na základe čítania 3D dát z 3D grafických softvérov. Technológia 3D tlače – rapid prototyping má množstvo výhod ako napr. úsporu na tlačovom materiály. Môžeme tvrdiť, že pri 3D tlači nevzniká odpad. Jedná sa o ekologicky a ekonomicky optimálnu technológiu. Vďaka technológii 3D tlače vytvárame, funkčné 3D modely, 3D modely pre hmotovú a tvarovú štúdiu. Využitie 3D tlače je hlavne v oblasti architektúry, dizajnu a priemyslu. Konštruktéri využívajú rýchlu tvorbu 3D modelov na otestovanie správnej funkčnosti, rozmerov a niektorých vlastností.

Samotná technológia 3D tlače je vo väčšine tlačená pomocou Fused deposition modeling FDM, čo je pod ochranou známkou spoločnosti Stratasys Inc. Technológia FDM sa vo voľnej terminológii pomenováva ako Fused filament fabrication (FFF). Tento výraz je hlavne používaný v komunite 3D tlače RepRap. Protyping je vrstvenie materiálu v daných horizontálnych vrstvách. Je veľmi častou využívaná pri 3D tlači hlavne vďaka lacnej cene materiálov a nákladov aj na samotné zariadenie na 3D tlač – 3Dtlačiareň. Vlákno, nazývané aj ako filament či drôt, sa pri 3D tlači odvíja a cez extruder následne taví. Roztavená hmota sa pri 3D tlači ukladá do súvislých vrstiev.

Zariadenia na používanie pre 3D tlač sú pomerne podobné čo do kvality aj ceny. Základné rozdelenie by bolo na technológiu RepRap, teda stavebnice a na sériovo vyrábané 3D tlačiarne, ktoré sa dajú zakúpiť ako zmontované. My 3D tlač robíme len na profesionálne zmontovaných 3D tlačiarňach. Tak predídeme častému poškodeniu 3D modelu, alebo prerušeniu 3D tlače. Keďže neustále vylepšujeme naše zariadenia, je dôležité pripraviť si plán 3D tlače. Samotné 3D tlačiarne dokážu 3D model vytlačiť na základe vstupných parametrov ako je tryska, rýchlosť tlače a horizontálna vrstva. Sú to základné atribúty, z ktorých určíme presnosť tlače.

Na 3D tlač používame technológiu Rapid Prototyping. Vytváranie 3D modelu pomocou 3D tlače na základe čítania 3D dát z 3D gafických softwarov.

Radi Vám prirpavíme cenovu ponuku na 3D tlač Vášho modelu. Viac informácií na požiadanie.

Ak máte model už vymodelovaní a chcete nám ho poslať na 3D tlač, prosíme Vás uložteho do formátu STL.

Vaša Academy X