3D tlač pre stavbárov

3D tlač pre stavbárov: V súčasnej uponáhľanej dobe je potrebné pracovať rýchlo, čo sa môže odraziť na kvalite odvedenej práce. V stavebníctve sa na kvalitu kladie vysoký dôraz.

3D tlač predstavuje pre stavbárov krok vpred v zmysle kvalitnej práce. Umožňuje vytvoriť model tých častí stavby, ktoré by pri výstavbe mohli spôsobovať problémy. Takto sa dá predísť chybám, ktoré by mohli znamenať časové a finančné straty.

Za pomoci 3D tlače dokážete zhmotniť Vaše projekty, či už za účelom prezentácie pred investorom alebo ako prototyp pre finálnu výstavbu.

Modely tiež využijete pri štúdií stavby a hľadaní ďalších možností a potenciálov.

3D tlač je pre stavbárov praktickým pomocníkom, keď potrebujú vysvetliť svoj zámer ako pracovníkom, tak aj profesistom. Komplikované konštrukcie nosníkov, prievlakov, väzníkov, trámov, stropné konštrukcie, konzoly, kotvenie visutých, či zavesených konštrukcií. Všetko dokážete vysvetliť na praktických modeloch s náhľadmi do vnútra konštrukcie Vašej stavby vytlačenej z 3D tlačiarne.

3D tlač pre stavbárov

 

Funkčnosť 3D modelu

Prostredníctvom 3D modelu z 3D tlače viete vyskúšať funkčnosť Vašej stavby aj zo statického hľadiska. Môžete model vystaviť záťažovým testom, ktoré pri počítačových simuláciách nie sú úplne presné. Môžete overiť funkčnosť na mieru konštruovaných dielcov a tým predísť  prípadným  finančným, časovým, alebo materiálovým škodám.

3D tlač začína ovládať aj samotnú výstavbu. Pomocou 3D tlače dokážete vyhotoviť celú stenu, dokonca celú budovu. Vďaka špeciálne upravenému betónu dokážete vytvoriť akékoľvek tvary a zalomenia, a keďže konštrukcie sú z väčšej časti duté, šetrí sa na materiály a priestore.

Niektoré krajiny už začali s výstavbou rodinných domov len za pomoci 3D tlačiarne. Materiálové aj finančné náklady na stavbu sa výrazne znížili. Pri takomto procese výstavby nie je potrebné také množstvo pracovnej sily ako doteraz a menší dom je hotový do dvoch dní.

3D tlač pre stavbárov

V neposlednom rade Vám 3D tlač poskytne možnosť vytvoriť si vlastnú galériu Vašich projektov a tým sa pred klientmi prezentovať.

3D tlač je pre stavbárov nástrojom budúcnosti.

Prirpavil sme pre Vás aj software pre 3D modelovanie na stránkach Academy X.